Ewidencja ludności i dowody osobiste

Karty usług

Pliki do pobrania

Wnioski

Pliki do pobrania

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z transportu do lokalu wyborczego 202.25K Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych 136.49K Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 239.60K Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania 822.75K Upoważnienie w sprawie zaświadczenia o prawie do głosowania 822.77K Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 1.76M Wniosek o nadanie numeru PESEL 156.76K Wniosek o poświadczenie zgodności z oryginałem 1.14M Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców 96.19K Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 270.12K Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1.17M Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych 87.59K Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 98.12K Wniosek o ujęcie w stałym obowidzie głosowania - część B 117.91K Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - część A 102.29K Wniosek o wydanie dowodu osobistego 202.76K Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 844.38K Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności - meldunki 1.14M Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności 1.14M Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w trybie adm. 845.92K Wniosek o zmianę miejsca głosowania 98.87K Zgłoszenie pobytu czasowego 326.89K Zgłoszenie pobytu stałego 329.94K Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 266.72K Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP 183.61K Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 269.23K Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 324.71K Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 141.63K Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 289.11K

Sprawdź także

Dofinansowanie na sport i zadania publiczne
Dowiedz się więcej
Działalność gospodarcza i alkohole
Dowiedz się więcej
Gospodarka gruntami
Dowiedz się więcej
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Dowiedz się więcej
Gospodarka odpadami komunalnymi
Dowiedz się więcej
Imprezy, zgromadzenia, zbiórki
Dowiedz się więcej
Informacja publiczna
Dowiedz się więcej
Młodociani
Dowiedz się więcej
Obrona cywilna
Dowiedz się więcej
Ochrona środowiska
Dowiedz się więcej
Podatki i opłata skarbowa
Dowiedz się więcej
Psy rasy uznanej za agresywna
Dowiedz się więcej
Zagospodarowanie przestrzenne
Dowiedz się więcej
Zarządzanie drogami
Dowiedz się więcej
×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.