Kontakt

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.

tel.: (61) 2822001, 2822017, 2822033
fax: (61) 2822724

e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl
strona internetowa: www.ksiaz-wlkp.pl

konto bankowe: SBL Śrem o/Książ Wlkp.
43 9084 1026 0300 0101 2000 0001

 

Kierownictwo Urzędu

stanowisko pokój tel. bezpoś. nr wewn.
Burmistrz 1    
Zastępca Burmistrza 2 61 2822021 30
Sekretarz Gminy 2 61 2822021 30
Skarbnik Gminy 16 61 2828572 13

Referat Obywatelsko - Organizacyjny

stanowisko pokój tel. bezpoś. nr wewn.
Sekretariat, promocja 1 61 2822001 10
Oświata, stypendia, młodociani, organizacje pozarządowe 3   40
Obsługa Rady Miejskiej, fundusz sołecki, ochrona zdrowia 4   21
Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gosp. 5 61 2822089 34

Referat Gospodarczy

stanowisko pokój tel. bezpoś. nr wewn.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, informatyzacja urzędu 9   31
Zamówienia publiczne 10 61 2828527 19
Gospodarka gruntami, geodezja i rolnictwo 11   32
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 11   32
Gospodarka odpadami 13   17
Ochrona środowiska, inwestycje, drogi i mienie komunalne 12   33

Referat Finansowy

stanowisko pokój tel. bezpoś. nr wewn.
Księgowość budżetowa 14   36
Płace i pochodne od płac, ZFŚS,PKZP 14   36
Podatki i opłaty lokalne, windykacja należności, kasa 17 +48513048784 15
Gospodarka odpadami komunalnymi, obrona cywilna 13   17

Pozostałe

stanowisko pokój tel. bezpoś. nr wewn.
Urząd Stanu Cywilnego 8 61 2822043 12
Biuro Rady Miejskiej 4   21
Obrona Cywilna 13   17

 

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.