Ochrona środowiska

Karty usług

Pliki do pobrania

Wnioski

Pliki do pobrania

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - deklaracja-a-budynki mieszkalne 259.67K Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - deklaracja-b-budynki niemieszkalne 289.42K Formularz de minimis w rolnictwie 43.50K Formularz de minimis w rolnictwie 63.25K Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 291.00K Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 102.26K Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 76.00K Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 68.50K Ocena stanu wyrobów zawierających azbest 62.50K Regulamin Azbest 2023 165.89K Wniosek o udzielanie dofinansowania kosztów zakupu i montażu nowego proekologicznego urządzenia grzewczego 1.16M Wniosek o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 41.50K Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 52.00K Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) lub krzewów(u) 56.00K Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wersji elektronicznej EXEL 60.98K Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wersji elektronicznej PDF 518.78K Wniosek o wykonanie w roku 2023 usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest 115.00K Wniosek o wykonanie w roku 2023 usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest 91.03K Wzór oswiadczenia dotyczącego pomocy de minimis 37.00K Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis 62.35K Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 137.00K Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) lub krzewów(u) 15.18K

Sprawdź także

Dofinansowanie na sport i zadania publiczne
Dowiedz się więcej
Działalność gospodarcza i alkohole
Dowiedz się więcej
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Dowiedz się więcej
Gospodarka gruntami
Dowiedz się więcej
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Dowiedz się więcej
Gospodarka odpadami komunalnymi
Dowiedz się więcej
Imprezy, zgromadzenia, zbiórki
Dowiedz się więcej
Informacja publiczna
Dowiedz się więcej
Młodociani
Dowiedz się więcej
Obrona cywilna
Dowiedz się więcej
Podatki i opłata skarbowa
Dowiedz się więcej
Psy rasy uznanej za agresywna
Dowiedz się więcej
Zagospodarowanie przestrzenne
Dowiedz się więcej
Zarządzanie drogami
Dowiedz się więcej
×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.