Podatki i opłata skarbowa

Informacje

Pliki do pobrania

Karty usług

Pliki do pobrania

Wnioski

Pliki do pobrania

Deklaracja DT-1 184.87K Deklaracja na podatek leśny 54.50K Deklaracja na podatek od nieruchomości 94.50K Deklaracja na podatek rolny 139.00K DL-1 Deklaracja na podatek leśny 117.69K DN-1 Deklaracje na podatek od nieruchomości 192.64K DR-1 Deklaracja na podatek rolny 133.64K Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 144.50K IL-1 Informacje o lasach 107.22K IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 156.10K Informacja o gruntach 106.50K Informacja o lasach 53.00K Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 82.00K Informacja o posiadanych psach 25.00K IR-1 Informacja o gruntach 136.89K Oświadczenie o stanie majątkowym 74.50K Wniosek o umorzenie podatku 47.00K Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 16.28K Wniosek o zwrot opłaty skarbowej 13.06K Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego 37.00K Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu majatku na terenie gminy 36.50K Załącznik do deklaracji DT-1 256.91K ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 95.72K ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 97.42K ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 103.47K ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 101.88K ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 121.17K ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 119.86K ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 95.52K ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 96.65K ZIL-3 Załącznik do o lasach - dane pozostałych podatników 117.27K ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 118.99K ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 100.09K ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 116.57K ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 120.57K ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, 119.48K ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników 119.11K

Sprawdź także

Dofinansowanie na sport i zadania publiczne
Dowiedz się więcej
Działalność gospodarcza i alkohole
Dowiedz się więcej
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Dowiedz się więcej
Gospodarka gruntami
Dowiedz się więcej
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Dowiedz się więcej
Gospodarka odpadami komunalnymi
Dowiedz się więcej
Imprezy, zgromadzenia, zbiórki
Dowiedz się więcej
Informacja publiczna
Dowiedz się więcej
Młodociani
Dowiedz się więcej
Obrona cywilna
Dowiedz się więcej
Ochrona środowiska
Dowiedz się więcej
Psy rasy uznanej za agresywna
Dowiedz się więcej
Zagospodarowanie przestrzenne
Dowiedz się więcej
Zarządzanie drogami
Dowiedz się więcej

Pliki do pobrania

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.