Ciekawe miejsca

Książ Wielkopolski

 • Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej i Świętego Mikołaja z 1755r., powiększony w latach 1948-49, z wieżą, barokowy z nowszym wyposażeniem, obok na kolumnie kamienna figura św. Wawrzyńca z końca XIX w.
 • Kościół św. Antoniego Padewskiego z końca XVIII w. przekształcony w 1914 r., neobarokową wieżą z zegarem. W przeszłości był zborem ewangelickim.
 • Rynek (Pl. Kosynierów) z zabudową z przełomu XIX i XX w., w centralnej części pomnik (1948r.) pomordowanych w 1939 r., na jednym z budynków tablica pamiątkowa poświecona mjr. Florianowi Dąbrowskiemu (1935r.), dowódcy obozu powstańczego w Książu w 1848r.
 • Mogiły powstańców poległych w bitwie o Książ w 1848r. w formie 2 kopców z krzyżami, porośnięte sosnami, między nimi pomnik kosynierów (z 1948r.) wg. projektu K. Bieńkowskiego oraz tablica upamiętniająca 150 rocznicę bitwy.
 • Cmentarz z pomnikami nagrobnymi: poległych w 1848 r., powstańców wielkopolskich (z 1929 r.) oraz ofiar egzekucji na rynku w Książu w 1939 r. (z 1988r.).

Chwałkowo Kościelne

 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1819r. na miejscu wcześniejszego, drewnianego z neogotyckim prezbiterium (1891 r.) i wieżą (1904 r.). w wyposażeniu m.in.: fragmenty późnogotyckiej płaskorzeźby z Pokłonem Trzech Króli oraz predella za sceną Złożenia do Grobu z ok.1500r.
 • Dwór z 1 poł. XIX w. z piętrową przybudówką z pocz. XX w..
 • Pomnik powstańców wielkopolskich z figurą Serca Jezusowego na cmentarzu.
 • Spichlerz murowany z I poł. XIX w.
 • Zabytkowe rozplanowanie wsi nowożytnej z XIX w.

Chrząstowo

 • Dwór z ok. 1850r. przebudowany (1954r.) na szkołę, wokół cześciowo zachowany park krajobrazowy ze starym drzewostanem. W pobliżu zabudowań folwarcznych 3 okazałe dęby szypułkowe o obwodzie 450-610 cm.

Gogolewo

 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - pierwsza wzmianka o założeniu kościoła przez jednego z członków rodziny Rozrażewskich w Gogolewie pochodzi z 1390 r. Świątynia ta, spłonęła jednak w 1777 r., wskutek uderzenia piorunem. Dwa lata później zbudowany został obecny, drewniany modrzewiowy kościół o cechach barokowych. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu przy zakolu rzeki Warty, zabytek znajduje się w miejscu, w którym jak głosi legenda dwukrotnie zatrzymywał się krzyż płynący pod prąd nurtu rzeki. Zdarzenie to zostało odebrane jako znak od Boga i zmobilizowało miejscową ludność do zbudowania świątyni. Na pamiątkę tego wydarzenia kościół otrzymał wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Na zewnątrz znajduje się pochodząca z końca XVIII w. drewniana dzwonnica, wraz z dzwonem z XVI w. oraz cmentarz z nagrobkami z XIX w. Do 2 maja 1881 r. obok obecnego kościoła znajdowała się jeszcze drewniana plebania i zabudowania gospodarcze, które w skutek pożaru uległy całkowitemu zniszczeniu.
 • Dwór z końca XVIII w., z XIX-wiecznym gankiem, stanowiący przykład polskiej architektury klasycystycznej. Usytuowany na planie czworokąta, parterowy budynek usadowiony jest na pięknych kolebkowo sklepionych piwnicach. Budynek został przykryty wysokim naczółkowym dachem z użytkową częścią poddasza oraz czterokolumnowym portykiem, zwieńczonym trójkątnym tympanonem. Pierwotnie podjazd i wejście do dworu znajdowało się od południa i prowadziło przez dziedziniec folwarku. Dwór został przebudowany w połowie XIX w., by zgodnie z ówczesną polską tradycją, rozdzielić zabudowania folwarczne od siedziby ziemiańskiej. Zespół rezydencjonalny obejmuje niewielki wiejski park, z kilkoma kilkusetletnimi drzewami (jesionem wyniosłym, dębem czerwonym i szypułkowym oraz jesionami wyniosłymi) oraz rosnącą w bezpośrednim sąsiedztwie dworu, piękną rozłożystą lipą drobnolistną.

Jarosławki

 • Zespół dworski z 4 ćw. XIX w., przebudowany na początku XX w., wokół niewielki park krajobrazowy.

Kołacin

 • Dwór z 1912r., później przebudowany na dom mieszkalny. Wiatrak - koźlak z końca XVIII w. (1770r., drewniany).

Mchy

 • Kościół św. Marcina z lat 1575-1616, późnorenesansowy z wysoką barokową wieżą z zegarem. Wewnątrz późnorenesansowy nagrobek przyścienny, piętrowy, Stanisława i Katarzyny Sapińskich (po 1588r.) oraz tablica poświęcona abp. Antoniemu Baraniakowi (1977r.).
 • Pałac z końca XVIII w. klasyczny z kolumnowym portykiem od frontu oraz bogatą dekoracją stiukową wnętrz. Wokół park krajobrazowy z pocz. XIX w. Z pomnikowym drzewostanem m.in. buk czerwony o obwodzie 310 cm, platan klon. - 320 cm i jesion wyn. -307 cm.
 • Kapliczka z barokową figurą św. Wawrzyńca i płaskorzeźbą św. Jana Nepomucena.

Włościejewki

 • Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii z pocz. XVI w., późnogotycki ze szczytem schodowym od frontu. W neogotyckim ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1 poł. XVIII w., uchodzący za cudowny. W kaplicy eklektycznej tablica (z 1883r.) 200-lecia bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz wmurowany głaz ze śladami stóp, związany z licznymi legendami.
 • Dwór Niegolewskich z 1 ćw. XIX w., rozbudowany o piętrowe skrzydło w końcu XIX w. Wokół park krajobrazowy z końca XVI - XVII w. z pomnikowymi drzewami m.in.: 2 platany o obwodzie 490 i 320 cm, 8 dębów szyp. O obwodzie 320 - 590 cm, 4 lipy drobno. o obwodzie 340 - 480 cm i wiele innych.
 • Grodzisko stożkowe, późnośredniowieczne ze śladami murów po dworze Pasikoniów - Włościejewskich, na nim brzoza biała o obwodzie 480 cm i wierzba o obwodzie 440 cm.

Zaborowo

 • Dwór z końca XIX w. wokół park krajobrazowy.
×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.