Współpraca krajowa i zagraniczna

Współpraca międzygminna

Gmina Książ Wlkp. dla realizacji niektórych zadań ustawowych nawiązała i utrzymuje współpracę z innymi gminami w ramach porozumień, stowarzyszeń bądź związków. Współpraca międzygminna realizowana jest poprzez przynależność do:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 115 gmin i 15 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Piła, Leszno i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin miejsko wiejskich oraz typowo rolniczych. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Więcej o SGiPW na stronie: www.sgipw.wlkp.pl 

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

Stowarzyszenia, które zajmuje się szkoleniem kadr pracowniczych jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacją procesu informatyzacji administracji samorządowej.

Więcej o WOKiSS na stronie: www.wokiss.pl 

Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego

Stowarzyszenia gmin i powiatu śremskiego realizującego działania w zakresie promocji gmin oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.

Więcej o Unii na stronie: www.unia.srem.com.pl 

Porozumienia Międzygminnego zawartego z gminami Śrem, Książ Wlkp., Brodnica i Dolsk

W zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Lider Zielonej Wielkopolski

Stowarzyszenie 9 gmin tj: Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Książ Wielkopolski, Krzykosy, Kórnik, Śrem, Środa Wielkopolski, Zaniemyśl, powołane do istnienia w 2007r. Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Środa Wlkp.

Współpraca partnerska z Francją

Gmina Książ prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Guerche de Bretagne we Francji od 1993 roku. Dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne Eance Moulins Mousse et Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Raz 29.04.1998r. w Książu Wlkp. w dniu 150 rocznicy „Wiosny Ludów”, drugi raz w La Guerche w dniu 14.07.1999r. w dniu święta Francji zwanym „Dniem Przyjaźni”.

Obydwie gminy potwierdziły swoją wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Przyjęto zobowiązania:

  • utrzymywać stałe kontakty między gminami,
  • ułatwiać rozwój wymiany między mieszkańcami a szczególnie młodzieży,
  • podejmować działania zmierzające do jak najlepszego poznania zwyczajów i obyczajów partnerskiego miasta, aby przyczynić się w miarę możliwości do sukcesu w Unii Europejskiej

Do upamiętnienia tych dat posadzono drzewka:

  • klon z Francji przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu,
  • wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne

W La Guerche i w Książu przy wjeździe do miasta umieszczone są tablice informujące o partnerstwie miast. W Książu tablice zostały odsłonięte w dniu 14.08.2001r. przez młodzież z La Guerche i Książa.

Z inicjatywy młodzieży powstało w Książu Stowarzyszenie Polsko - Francuskie FEST NOZ. Siedzibę Stowarzyszenia otwarto w dniu 27 kwietnia 2002r. Mieści się ona w Centrum Kultury. Z Organizowane są wystawy zdjęć pamiątkowych od początku nawiązania kontaktów. Co miesiąc młodzież organizuje spotkania rodzin, poświęconych Francji i jej kulturze.

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.