Ruszają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

21.11.2023

Urząd Miejski w Książu Wlkp. przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ciążących na nich obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469). Jednym z takich obowiązków jest wyposażenie nieruchomości w urządzenie (zbiornik lub w przydomową oczyszczalnię ścieków), które spełnia wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp., to znaczy jest szczelne i systematycznie opróżniane. Fakt posiadania nieprzepuszczalnego szamba czy oczyszczalni, dysponowanie aktualnymi umowami zawartymi z firmą odpowiedzialną za usuwanie nieczystości, a także okazanie się dowodami potwierdzającymi ich wywóz, stanowić będzie przedmiot kontroli, jaką rozpoczynają właśnie ksiąscy urzędnicy. Kontrolujący sprawdzać będą przede wszystkim to, czy właściciel nieruchomości ma odpowiednią instalację, czy jest ona regularnie opróżniana oraz czy posiada dowody zapłaty (faktury, rachunki) za tę usługę. Uchylanie się od tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny. 

Dlatego właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie podpisali umowy na opróżnianie zbiornika/osadnika, winni niezwłocznie to uczynić. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Książa Wlkp. na świadczenie takich usług, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. pod adresem: https://bip.ksiaz-wlkp.pl/Podmioty-odbierajace-odpady.html. Także osoby, które do tej pory nie zgłosiły szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji zbiorników, winny jak najszybciej tego dokonać. Wszystkie niezbędne druki dostępne są w pokoju numer 12 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. pod adresem: https://ksiaz-wlkp.pl/ochrona-srodowiska.html. Kontrole potrwają do 8 grudnia bieżącego roku, a szczegóły dotyczące ich przeprowadzenia zawarte zostały w zarządzeniach Nr 212/2023 i Nr 213/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 listopada 2023 roku, które dostępne pod adresem https://bip.ksiaz-wlkp.pl/Zarzadzenia-Burmistrza.html.

Fot. www.istockphoto.com

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.