Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

09.02.2024

Do czwartku, 29 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Należy uczynić to na określonym druku, dostępnym poniżej w załączniku lub w siedzibie Urzędu, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego we wskazanym okresie). 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku wynosi 110 litrów na hektar użytków rolnych. Ponadto hodowcom bydła, owiec, kóz i koni przysługuje dodatkowy limit ustalony jako:  

  • 40-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) oraz
  • 4–krotność stawki podstawowej na każdą sztukę świń według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (to oznacza, że w 2024 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła, owiec, kóz, koni i świń z 2023 roku). 

Należy pamiętać, że aby z niego skorzystać, do wniosku należy załączyć zaświadczenie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające ilość sztuk zwierząt za rok poprzedni. O takie zaświadczenie można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

Środki wypłacane będą w kwietniu bieżącego roku przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne druki, które pobrać można również w pokoju numer 17 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.:

  • wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący od 29.01.2024 r.,
  • załącznik do wniosku – zestawienie faktur vat za okres od 01.08.2023r. do 31.01.2024r.,
  • oświadczenie o PKD i wielkości gospodarstwa,
  • oświadczenie o dzierżawie gruntów,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,w przypadku gruntów dzierżawionych, oświadczenie dotyczące gruntów, które wnioskodawca dzierżawi.

Fot. www.pixabay.com 

Pliki do pobrania

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.