Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

05.06.2024

O.0012.46.2018                                                                      

Na podstawie § 63 ust. 1 Statutu Gminy Książ Wlkp. zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., które odbędzie się 17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 -2030.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Książ Wlkp. Sołectwa Radoszkowo Drugie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu publicznym i  w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu obowiązywania umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 10. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Książ Wlkp. w 2023 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 12. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, pod linkiem: https://ksiazwlkp.esesja.pl/posiedzenie/e508ffaf-3d56-4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                               w Książu Wlkp.

/-/ Sławomir Przybylski

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.