Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

29.01.2024

O.0002.61.2018 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że 5 lutego 2024 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu  Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 - 2030.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zniesienia Sołectwa Radoszkowo Drugie.
 9. Podjęcie uchwały wyrażającej wolę kontynuacji członkostwa Gminy Książ Wielkopolski w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. za 2023 rok.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, pod linkiem:  https://ksiazwlkp.esesja.pl/posiedzenie/9132fb89-68c1-4

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Książu Wlkp.

/-/ Sławomir Przybylski

 

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.