Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

05.06.2024

O.0002.3.2024                                                                                     

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zawiadamiam, że 19 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu  Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Książ Wlkp. za 2023 rok.
 7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Książa Wlkp. wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 - 2030.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Książ Wlkp. Sołectwa Radoszkowo Drugie.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu publicznym i  w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu obowiązywania umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, pod linkiem: https://ksiazwlkp.esesja.pl/posiedzenie/4bc61c28-2587-4

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                               w Książu Wlkp.

/-/ Sławomir Przybylski

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.