Powstaje wielkopolski program ochrony przed hałasem

10.06.2024

Nad regionalnym programem ochrony przed hałasem pracuje Urząd Marszałkowski. Ujęto w nim najważniejsze działania do podjęcia w najbliższych pięciu latach: W województwie wielkopolskim klimat akustyczny został określony na podstawie strategicznych map hałasu. 

Konsultacje nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” rozpoczęły się 27 maja i potrwają jeszcze przez tydzień, do poniedziałku, 17 czerwca. 

Uwagi i wnioski można składać w następujących formach:

 • pisemnej poprzez wypełnienie formularza (link  w załączeniu) i przesłanie go na adres:
  Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez wypelnienie formularza, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie go w wersji edytowalnej na adres e-mail: poh@umww.pl;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Załączniki:

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”
 • Uchwała Nr 28/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 roku - pobierz dokument
 • Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” - pobierz dokument
 • Formularz do zgłaszania uwag - pobierz dokument

 

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.