Budżet Obywatelski

Weryfikacja formalna i merytorycznaKarta oceny zadania

Wszystkie Formularze zgłoszenia zadania, jak również same zgłoszone zadania poddane zostaną weryfikacji formalnej i merytorycznej. Przeprowadzi je – zgodnie z Kartą oceny zadania – powołana do tego celu Komisja. Wzór Karty oceny zadania dostępny tutaj.

Termin weryfikacji

Weryfikację – zgodnie z Harmonogramem konsultacji – zaplanowano w okresie od 1 do 26 sierpnia 2016 r.

Lista zadań

Po przeprowadzonej weryfikacji, Komisja sporządza Listę zadań, które przeszły pozytywną weryfikację i będą brały udział w głosowaniu. Lista ta, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Z kolei Lista zadań, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji, również podana zostanie do publicznej wiadomości.

Losowanie

Ustalenie kolejności zadań na Liście nastąpi w drodze losowania.