Aktualności

12.10.2018

Terrawit - środek poprawiający właściwości gleby powstały z odpadów zbieranych przez mieszkańców

Jako członek Porozumienia Międzygminnego, które skupia na chwilę obecną 19 gmin, przedstawiamy mieszkańcom naszej Gminy nowość na rynku środków poprawiających właściwości gleby o nazwie Terrawit. Ten produkowany przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Jarocinie, środek użyźniający ziemię, powstaje w wyniku kompostowania selektywnie zebranych traw, gałęzi, liści i kory.

11.10.2018

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP MCHY i OSP KOŁACIN

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 10 200,00 zł (dziesięć tysięcy dwieście złotych) zostały zakupione 2 sztuki aparatów powietrznych Honeywell dla jednostek OSP w Mchach oraz OSP Kołacin. Wartość zakupionych aparatów opiewa na kwotę 10 200,00 zł. Nowy sprzęt będzie służył druhom w akcjach ratowniczych w gdzie ich wykorzystanie będzie niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków.

11.10.2018

„Sprzątanie świata 2018” w Gminie Książ Wlkp. - edycja jesienna

W ostatnią sobotę września wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Książ Wlkp. uczestniczyły, w zorganizowanej z inicjatywy ksiąskiego magistratu, akcji „Sprzątanie świata 2018” - edycja jesienna. Uzbrojeni w rękawiczki oraz worki na odpady strażacy, zbierali śmieci w okolicy swoich miejscowości, głównie z przydrożnych rowów oraz terenów leśnych. Wśród znalezionych odpadów przeważały szklane butelki, tworzywa sztuczne, zdarzały się jednak ... części od pralek, zużyte opony, czy fragmenty mebli.

10.10.2018

Kolejne spotkanie z cyklu „Bezpieczne Życie Seniora”

W ramach kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior" w piątek, 5 października odbyło się spotkanie dla seniorów z Chwałkowa Kościelnego i Kołacina oraz dla uczestników zadania pn.,, Dary Pomorza”, w ramach którego we wrześniu br. odbyła się wycieczka seniorów z naszej Gminy do Darłówka.

08.10.2018

Biały Marsz Przeciwko Przemocy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, obchodzonego corocznie 2 października, w pierwszy poniedziałek miesiąca, ulicami naszego miasta przeszedł Biały Marsz Przeciwko Przemocy. W zorganizowanym z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pochodzie, udział wzięły zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe z pracownikami OPS-u i Burmistrzem Książa Wlkp., Pan Teofilem Marciniakiem, na czele.

08.10.2018

Koncert „Pięć Stron Świata”, czyli wielokulturowa podróż po pięciu kontynentach w Ceglarni w Jarosławkach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz Ceglarnia w Jarosławkach zapraszają na wyjątkowy koncert, który odbędzie się już w najbliższy czwartek, 11 października br. o godz. 19.00.