Aktualności

02.01.2018

Inicjatywa lokalna- nabór wniosków!

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, której głównym celem jest wspólne realizowanie zadania publicznego. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić zarówno sami mieszkańcy, jak i działające w ich imieniu organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Osoby zainteresowane tego typu formą współpracy mogą składać w tut. Urzędzie wnioski w terminie do 30 stycznia 2018r. 

02.01.2018

Stypendia sportowe na rok 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza trzecia już edycja stypendiów sportowych Burmistrza Książa Wlkp. O stypendium mogą ubiegać się sportowcy zamieszkujący na terenie Gminy Książ Wlkp., którzy osiągnęli w ciągu ostatnich 12 miesięcy znaczące wyniki sportowe. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w tut. Urzędzie, w terminie do 31 stycznia 2018r.

21.12.2017

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I kwartał 2018 r.

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I kwartał 2018 r. w załączeniu. Przypominamy o wystawieniu pojemników i worków w dniu wywozu przed posesję w miejsce widoczne dla brygady wywozowej do godziny 7:00 rano.

19.01.2018

26. finał WOŚP w Książu Wlkp. za nami!

W minioną niedzielę, 14 stycznia mieszkańcy Gminy Książ Wlkp. udowodnili, że mróz i zima im nie straszne.  A wszystko to, za sprawą 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym ksiąski sztab po raz kolejny wziął czynny udział.

19.01.2018

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 29.01.2018 roku o godz. 17:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej

19.01.2018

ALERTOWNIK

Zachęcamy do korzystania z aplikacji Alertownik, nowoczesnej i darmowej płaszczyzny komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami naszej gminy.