Aktualności

24.01.2019

1% podatku dla potrzebujących z Gminy Książ Wlkp.

Co roku o tej porze rozpoczyna się okres rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Jest to idealny moment na to, by każdy podatnik - firma czy osoba fizyczna, mogła przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Niewiele zatem czyniąc, można oferować swoją pomoc określonej osobie czy organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać numer KRS wraz z informacją, dla kogo ma być przeznaczone wsparcie.

21.03.2019

Mieszkańcy z prawem inicjatywy uchwałodawczej

Ubiegłoroczna zmiana do ustawy o samorządzie gminnym sprawiła, że od początku nowej kadencji, nie tylko organy samorządowe, ale także grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Aby projekt uchwały stał się przedmiotem obrad Rady, inicjatywę musi poprzeć określona liczba mieszkańców. W przypadku Gminy Książ Wlkp. jest to grupa co najmniej 200 osób.

21.03.2019

Program Czyste Powietrze - nabór wniosków o dofinansowanie wznowiony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze.

20.03.2019

23 marca – Sobota z Programem „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza na Dzień Otwarty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, który odbędzie się w sobotę, 23 marca br. w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy ul. Szczepanowskiego 15 A w Poznaniu.

18.03.2019

Obowiązek umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Burmistrz Książ Wlkp. przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym lub w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

18.03.2019

VII Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję VII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.