Aktualności

02.12.2019

Akcja Zima 2019/2020

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2019/2020 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przy współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Śremie zwraca się z apelem do mieszkańców naszej gminy  o przekazywanie Policji oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej wszystkich informacji dotyczących osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz ludzi starszych, samotnych, ubogich. Nie bądźmy nieczuli również na osoby nietrzeźwe, które przebywają na mrozie. Wspólnie możemy Im pomóc.

Informacje można zgłaszać w siedzibie:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11A, telefon 61 28 22 700, e-mail: ops@ops.ksiaz-wlkp.pl

- Komendy Powiatowej Policji w Śremie ul. Mickiewicza 15
telefon:61 28 15 211 Alarmowy 997

- Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – 722 323 308

 

W załączeniu poniżej link do mapy obrazującej rozmieszczenie placówek świadczących pomoc dla bezdomnych i potrzebujących.

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b432d12ea2024046b5fd98a8318a2884&extent=1352397.3492%2C6584191.3472%2C2526470.1037%2C7144321.8905%2C102100