Aktualności

08.08.2019

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W miniony czwartek w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W tym roku do grona nauczycieli mianowanych dołączyła Pani Agnieszka Ratajczak, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp. Warunkiem jego uzyskania jest odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, który odbył się 8 lipca br. Po otrzymaniu z rąk Burmistrza Książa Wlkp., Pana Teofila Marciniaka, aktu nadania stopnia awansu zawodowego, nauczycielka złożyła uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązała się rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Burmistrz Książa Wlkp. wręczając kwiaty, życzył Pani Agnieszce wytrwałości w poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności zawodowych, jak również sukcesów zawodowych na drodze do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

Serdecznie gratulujemy!