Aktualności

03.12.2018

Prezydium Rady Miejskiej oraz stałe Komisje wybrane

Kontynuując w poniedziałek, 26 listopada obrady przerwanej I sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., udało się je zwieńczyć wyborem całego Prezydium Rady. Najpierw Rajcy ze swego grona wybrali Przewodniczącego, którym został Radny, Sławomir Przybylski, by następnie dokonać wyboru 2 Wiceprzewodniczących. Funkcję tę powierzono Radnej - Annie Szymanowskiej i Radnemu - Krzysztofowi Sójce.

Tymczasem na kolejnej II sesji, która odbyła się w środę, 28 listopada uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. powołano 7 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczyć jej będzie Radna Agnieszka Weber- Hałaburda. Nie zabrakło też - zgodnie ze Statutem Gminy Książ Wielkopolski - powołania innych stałych Komisji Rady, w tym Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu, Komisji Społeczno- Gospodarczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Spośród stałych Komisji Rady, których obowiązek funkcjonowania wynika nie tylko z gminnego Statutu, ale również z przepisów nadrzędnych, pozostaje jeszcze do wyłonienia Komisja Skarg, Petycji i Wniosków. Zostanie ona z pewnością powołana na jednym z najbliższych posiedzeń Rady.

Jeśli chodzi o już wybrane składy osobowe poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,  to przedstawiają się one następująco:

Komisja Rewizyjna:

 • radna Jankowiak Antonina
 • radny Jankowski Marek
 • radna Stępa Elżbieta
 • radny Suchecki Marian
 • radny Walkowiak Paweł
 • radna Weber- Hałaburda Agnieszka
 • radny Weiss Marcin

Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu:

 • radny Jankowski Marek
 • radny Jędrzejczak Błażej
 • radny Kuderczak Zenon
 • radny Suchecki Marian
 • radna Szymanowska Anna
 • radny Walkowiak Paweł
 • radny Weiss Marcin
 • radny Zegar Kazimierz

Komisja Społeczno- Gospodarcza:

 • radny Celka Marek
 • radna Jankowiak Antonina
 • radny Kuderczak Zenon
 • radny Sójka Krzysztof
 • radna Szymanowska Anna

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • radny Celka Marek
 • radny Jędrzejczak Błażej
 • radna Stępa Elżbieta
 • radny Sójka Krzysztof
 • radna Weber- Hałaburda Agnieszka
 • radny Zegar Kazimierz

Natomiast wybór Przewodniczących Komisji oraz ich Zastępców dokonany zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji, spośród ich składu osobowego.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że informacje o całym składzie Rady Miejskiej,  jej stałych Komisjach, a także wszelkie sprawy dotyczące działalności organu stanowiącego, w tym wiadomości o terminach i miejscach posiedzeń oraz o podjętych uchwałach i transmisjach obrad, dostępne będą na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp., w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, w zakładce RADA MIEJSKA.  

Galeria