Aktualności

09.03.2018

Forum Sołtysów Powiatu Śremskiego

W minioną środę, 7 marca w  Restauracji „Gajówka” w Zbrudzewie odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Śremskiego. Zorganizowana pod patronatem Starosty Śremskiego uroczystość, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiła okazję do uczczenia Krajowego Dnia Sołtysa, przypadającego na dzień 11 marca.

Tegoroczne Forum poprowadziła Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Śremskiego, Pani Ewa Baranowska. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli województwa, powiatu oraz poszczególnych gmin. Spotkaniu towarzyszyła również prelekcja przygotowana przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, która  poświęcona była Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz  Wielkopolskiej Odnowie Wsi.

Korzystając ze sposobności - z okazji niedzielnego Święta – wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich, dziękując za zaangażowanie w lokalne sprawy wsi,  składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów oraz wytrwałości  w pełnieniu powierzonych funkcji.

Galeria zdjęć : Tydzień Ziemi Śremskiej, Redaktor Naczelny Jan Zalewski