Aktualności

23.03.2016

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Informujemy, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

Zadanie 1
Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach – w szczególności: szkoleń sportowych, zajęć sportowo rekreacyjnych, organizacji obozów rekreacyjnych i sportowych, udziału zawodników w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych
– kwota 11 000,00

 1. Nazwa organizacji: Gminny Szkolny Związek Sportowy w Książu Wlkp.
  Nazwa zadania: Prowadzenie systemu rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Książ Wlkp., organizacja obozu sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży
  Przyznana kwota: 8 910,00 zł
 2. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki Leo
  Nazwa zadania: Sporty walki trenujemy – zdrowo żyjemy!
  Przyznana kwota: 2 090,00 zł

Zadanie 2 –
Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno-patriotycznych – w szczególności: rozgrywek, turniejów, spartakiad, festynów, pokazów, imprez na szczeblu międzygminny i powiatowym
– kwota 15 000,00 zł.

 1. Nazwa organizacji: Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta
  Nazwa zadania: 17. Spływ Kajakowy Warta Tour 2016
  Przyznana kwota: 1 500,00 zł
 2. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Amatorskie Zespoły Sportowe Gminy Książ Wlkp. Klasa W
  Nazwa zadania: Organizacja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Gminy Książ Wlkp.
  Przyznana kwota: 7 500,00 zł
 3. Nazwa organizacji: Koło PZW nr 18
  Nazwa zadania: Turnieje wędkarsko-ekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz zawody wędkarskie dla seniorów w Gminie Książ Wlkp.
  Przyznana kwota: 4 000,00 zł
 4. Nazwa organizacji: Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów
  Nazwa zadania: Turniej strzelecki dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp. pn. Strzelanie żniwne
  Przyznana kwota: 2 000,00 zł