Aktualności

05.02.2018

Czyste powietrze w każdej gminie

Szanowni Państwo,

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, a wynikającymi z wdrożenia Programu pn. „Czyste Powietrze”, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Gminy Książ Wlkp. z prośbą o włączenie się ww. działania.

W celu ułatwienia ich realizacji, na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze---przydatne-linki/

Powyższe działania, które prowadzić mają  do poprawy czystości powietrza w Polsce, dotyczą wielu obszarów i będą miały wpływ na sposób zabezpieczania potrzeb energetycznych. Bez wątpienia będą one skuteczne dopiero wówczas, gdy w ich realizację włączy się ogół obywateli. Dlatego już dziś zachęcamy gorąco Państwa do zapoznania się z załączonymi informacjami i poprzez zdobycie wiedzy z zakresu:

  • efektywnego wykorzystywania energii w domu lub mieszkaniu,
  • możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów,
  • uzyskania dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu lub mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych,

do zadbania o jakość powietrza, którym oddychamy.