Aktualności

04.06.2018

Projekt „Umiem pływać zakończony!

W tym roku szkolnym, po raz kolejny, uczniowie klas trzecich ksiąskich szkół podstawowych korzystali z kursu nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. W projekcie uczestniczyło 90 dzieci z czterech szkół podstawowych.

Głównym celem projektu było opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność pływania. Każde dziecko miało możliwość uczestniczenia w 20-godzinach zajęć na krytej pływalni w Jarocinie. Pod kierunkiem instruktorów, ratowników i opiekunów uczniowie klas trzecich poznawali tajniki nauki pływania. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie. Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy.

Partnerem wiodącym projektu było Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, a środki na jego sfinansowanie pochodziły z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki i Gmino Książ Wlkp. oraz z budżetu Gminy Książ Wlkp.

Galeria