Aktualności

08.01.2018

DOFINANSOWANIE DO NAPRAWY POJAZDU SD 30 JEDNOSTKI OSP W KSIĄŻU WLKP.

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) został wykonany remont pojazdu SD 30 na podwoziu Jelcza jednostki OSP Książ Wlkp. Wartość całej naprawy opiewała na kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), pozostała kwota naprawy w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) została sfinansowana z budżetu gminy Książ Wlkp., w postaci dotacji celowej.