Aktualności

23.03.2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II kwartał 2018 r.

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II kwartał 2018 r. w załączeniu. Przypominamy o wystawieniu pojemników i worków w dniu wywozu przed posesję w miejsce widoczne dla brygady wywozowej do godziny 7:00 rano.

16.03.2018

Indywidualne numery kont
do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami

W ślad za indywidualnymi numerami kont podatnika, tut. Urząd wprowadza system nadawania indywidualnych numerów kont do dokonywania opłat za zagospodarowanie odpadami. Ma on na celu nie tylko usprawnienie procesu ewidencji wpłat, ale także bieżący monitoring stanu rachunku i ewentualnych zaległości. W związku z powyższym, począwszy od 8 marca br. do osób, które złożyły deklaracje śmieciowe, wysyłane są zawiadomienia dotyczące przypisanego indywidualnego numeru konta.

16.03.2018

Kontrole w zakresie gospodarowania wodami deszczowymi na terenie nieruchomości

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w najbliższym czasie rozpoczną się kontrole gospodarowania wodami deszczowymi na terenie nieruchomości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem nielegalnego odprowadzania wód drenażowych i deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej

16.03.2018

Remonty i profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych w 2018 r.

W br. remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Książ Wlkp. wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK s.c. Edward Cynka i wspólnicy z siedzibą w Sosnowcu, ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem.

14.03.2018

KsiĄżniczki zagościły w Izbie Regionalnej

Kierują jednostkami organizacyjnymi, uczą w szkołach, pełnią funkcje społeczne, prowadzą własne przedsiębiorstwa i łamiąc stereotypy, zajmują miejsca w typowo męskich batalionach. Kobiety - bo o nich mowa- stanowią prawie 50% populacji mieszkańców Gminy Książ Wlkp.