Aktualności

22.02.2017

Młodzi obywatele z wizytą w Ośrodku Pomocy Społecznej

W piątek, 27 stycznia grupa uczniów ksiąskiego Gimnazjum realizująca przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją BGK ogólnopolski program Młody Obywatel, odwiedziła – wraz ze swoim opiekunem, Panią Anną Tomczak - tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na miejscu, młodzież miała okazję porozmawiać z Panią Kierownik, Różą Jędrzejczak i dowiedzieć się, jakie zadanie realizuje kierowana przez nią jednostka. Dzięki wizycie w Ośrodku uczniowie poznali jego strukturę organizacyjną oraz najważniejsze cele funkcjonowania. Dowidzieli się m.in. tego, iż Ośrodek powstał i działa przede wszystkim po to, aby pomagać osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wspierać je w wysiłkach do usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem. Następnie Pani Kierownik oprowadziła młodzież po biurach, gdzie pracownicy socjalni opowiadali o swojej codziennej pracy. W trakcie wizyty w Ośrodku nie zabrakło też rozmów o sprawach trudnych – o różnego rodzaju formach przemocy oraz wynikających z niej skutkach dla ofiar, a także informacji o tym, gdzie osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie, mogą zwracać się o pomoc i wsparcie. Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało zwieńczone wspólnymi zdjęciami, słodkim upominkiem od Pani Kierownik oraz książkami podarowanymi przez Panią Joannę Tempską - Asystenta rodziny.

Galeria