Aktualności

30.10.2018

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej
na odcinku Jarosławki - Konarskie

Kolejne odcinki dróg i chodników pojawiły się na terenie naszej Gminy. Tym razem nowa infrastruktura drogowa trafiła do Konarskiego i Jarosławek. Prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie inwestycja, polegała na utwardzeniu tłuczniem kamiennym nawierzchni drogi o dł. 585m, na odcinku Jarosławki – Konarskie oraz na budowie w Konarskiem chodnika o dł. 124 m. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Śremski przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Książ Wlkp. Kwota przekazanej Powiatowi dotacji wynosiła 200.000,00 zł i stanowiło niemalże 50% wartości całego zadania (407 586,97 zł).

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe CYNK s.c. Edward Cynka i Wspólnicy z Sosnowca. Odbiór końcowy robót odbył się 5 października br., przy udziale przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.