Aktualności

20.11.2016

Domowy piec - nie dla spalania odpadów!

Wprawdzie informacja niniejszej treści co jakiś czas pojawia się na naszej stronie internetowej oraz na tablicach sołeckich ogłoszeń, to jednak z uwagi na fakt, iż problem ten jest niestety stale aktualny, zasadnym jest ponowienie apelu o niespalanie śmieci w paleniskach domowych.

Stan jakości powietrza atmosferycznego ulega znacznemu pogorszeniu w okresie jesienno-zimowym. Związane jest to przede wszystkim z zakazanym, ale jednak ciągle jeszcze powszechnym, procederem spalania odpadów w piecach. Domowy piec nie nadaje się do bezpiecznego utylizowania odpadów ponieważ temperatura rzędu 200–500°C, która w nim panuje jest zbyt niska, by proces ten przebiegał właściwie. Czynność spalania odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest z kolei - w myśl art. 71 ustawy o odpadach – wykroczeniem. Przepis ten stanowi, że Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze aresztu lub karze grzywny.

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń niezwykle szkodliwych dla ludzi i środowiska naturalnego. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci w niskich temperaturach są groźne dla zdrowia i życia. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Szacuje się, że w trakcie procesu spalania odpadów, do atmosfery jest uwalnianych kilka tysięcy różnych związków chemicznych, w tym szczególnie groźne, zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych! Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku (około 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu!). Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje ponadto osadzanie się w przewodach kominowych trudno usuwalnej sadzy, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. To z kolei może być przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu. Poza tym, spalanie odpadów komunalnych, w tym tworzyw sztucznych, przyczynia się do zmniejszenia efektywności selektywnej zbiórki, co w rezultacie może doprowadzić do podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z nałożonymi na gminę karami.

Dlatego - po raz kolejny - zwracamy się do wszystkich Mieszkańców naszej Gminy z apelem, aby zwracali uwagę na to, czym ogrzewają swój dom. Zanim wrzuci się do pieca kolejny odpad, warto zastanowić się, czy zdrowie nasze i naszych najbliższych jest warte takich zagrożeń, czy wręcz przeciwnie – swoim postępowaniem - dajemy wyraz troski o dobre samopoczucie osób nam bliskich? Odpowiedź na tak postawione pytanie, zdaje się być oczywista. Zatem: domowy piec - nie dla spalania odpadów! I jeszcze: dbając o środowisko, dbamy o własny portfel!