Aktualności

19.06.2017

Nowe zasady wycinki drzew od 17 czerwca 2017 r.

17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew.

13.06.2017

OSP Książ Wlkp. najlepszą jednostką powiatu śremskiego

Ogromnym sukcesem zakończył się udział Ochotniczej Straży Pożarnej z Książa Wlkp. w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Regionalną Głos Wielkopolski, którego celem było wyłonienie najlepszej jednostki OSP w województwie wielkopolskim. Na łączną liczbę 1832 sekcji OSP w Wielkopolsce, strażacy ochotnicy z Książa Wlkp. zajęli 16 lokatę oraz uzyskali tytuł Najlepszej Jednostki OSP 2017 powiatu śremskiego!

09.06.2017

Spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami
dotyczące II edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego – już za nami

Wprawdzie spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami dotyczące II edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego, już się odbyły, to jednak - rozpoczęta 1 czerwca - kampania informacyjno- promocyjna, trwa nadal. Oznacza to zatem, iż możliwość pozyskania informacji czy zadawania pytań, zainteresowane osoby, będą miały przez cały okres konsultacji budżetu partycypacyjnego. Ze swej strony zapewniamy Państwa, iż pomoc z Urzędu służyć będzie wyjaśnianiu - nasuwających się w trakcie przygotowania dokumentacji - wątpliwości.

09.06.2017

Prośba o korzystanie z dodatkowych, bezpłatnych miejsc parkingowych

Mając na celu ograniczenie nasilającego się z każdym rokiem, ruchu pojazdów samochodowych w centrum miasta i wiążących się z tym problemów postojowych, pod koniec ubiegłego roku na terenie Książa Wlkp. utworzono dodatkowe, bezpłatne miejsca parkingowe.

07.06.2017

Zmiana nazw 3 ulic Książa Wlkp.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej(Dz. U. z 2016 r., poz. 744), nazwy ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny oraz propagujące taki ustrój w jakikolwiek odmienny sposób, muszą zostać zmienione.

07.06.2017

Jak nie czytam, jak czytam –
szkolne bicie rekordu w czytaniu

Nietypowo, bo z książką w ręku ; ), spędzili tegoroczny Dzień Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Tym samym obie placówki dołączyły do bicia rekordu w czytaniu, w ramach akcji Jak nie czytam, jak czytam organizowanej pod patronatem miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.