Aktualności

24.11.2018

I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II, na dzień 22 listopada 2018 r., godz. 13.00 zwołana została I Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp., kadencji 2018-2023. Obrady prowadziła najstarsza wiekiem Radna, Pani Antonina Jankowiak. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i otwarciu sesji, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Książu Wlkp., Pani Ewa Kujawska wraz z Zastępcą Komisji, Panią Zdzisławą Wilak, wręczyły wszystkim Radnym zaświadczenia o wyborze, po czym nowo wybrani Rajcy złożyli ślubowanie. Następnie wręczone zostało zaświadczenie o wyborze Burmistrza Książa Wlkp., którym - w wyniku tegorocznych wyborów samorządowych - został Pan Teofil Stanisław Marciniak. Nowo wybrany Burmistrz również złożył ślubowanie.

W dalszej kolejności, realizując poszczególne punkty porządku obrad, Radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady. Pomimo przeprowadzonego dwukrotnego głosowania na tych samych, dwóch kandydatów - z uwagi na otrzymaną przez nich równą liczbę głosów - nie dokonano wyboru Przewodniczącego. W związku z powyższym obrady I sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. zostały - na wniosek prowadzącej obrady - przerwane i zostaną wznowione w poniedziałek, 26 listopada br. o godz. 1700.

Od nowej kadencji organów samorządowych, sesyjne posiedzenia Rady muszą być transmitowane. Realizując ów ustawowy obowiązek, informujemy, że nagranie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., dostępne jest na kanale Gminy Książ Wlkp., w serwisie YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCOrbL0MpNNH_thFB69ffQ8A.

Galeria