Aktualności

16.11.2018

Z A W I A D O M I E N I E
o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zawiadamiamy, że zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych ma dzień 21 października 2018 r., zwołana zostaje na dzień 22 listopada 2018 r., godz.13.00, pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Odbędzie się ona w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II - w załączeniu.