Aktualności

25.01.2018

Mobilna Karta Dużej Rodziny – nowoczesna usługa dla dużej rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż od 2018 r. Karta Dużej Rodziny stała się bardziej atrakcyjna. Chodzi o wprowadzenie dokumentu w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. Oznacza to, iż od dnia 1 stycznia istnieje możliwość ubiegania się o Kartę w wersji elektronicznej. Wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny będą  mogli  korzystać z obu jej form, gdyż w użyciu pozostaje Karta w wersji plastikowej.

Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie się wiązać z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł - wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 r. złożył wniosek o tradycyjną tj. plastikową Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej - do 31 grudnia 2019 r.

Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny, zaznaczając jednocześnie, o jaką formę chodzi.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e- mail, który został wskazany, zostanie przesłany numer Karty, natomiast na telefon przesłany zostanie SMS  z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie z Google Play lub Apple Store na swój telefon lub tablet bezpłatnej aplikacji mobilnej. Od tej chwili  będzie można korzystać z mKDR. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na urządzeniu mobilnym.

Nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz z załącznikami został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodziny-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/.

Zapraszamy rodziny 3+  do skorzystania z najnowszych rozwiązań, które powstają z myślą o upowszechnianiu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin.