Aktualności

28.08.2017

Weryfikacja formularzy i zadań zgłoszonych w ramach ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zakończona

W piątek, 25 sierpnia zakończył się trwający od początku bieżącego miesiąca, etap weryfikacji formalnej i merytorycznej Formularzy i zadań zgłoszonych w drugiej edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego. Powołana zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 maja 2017 r., Komisja sprawdziła i oceniła wszystkie 9 złożonych w lipcu br., projektów. W niektórych przypadkach, w ramach prowadzonej weryfikacji, niezbędny był kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków lub poprawienia błędów w Formularzu. Najczęstsze problemy dotyczyły kwestii doprecyzowania lokalizacji zadania oraz jego kosztorysu. W następstwie dokonanych przez Wnioskodawców uzupełnień, wszystkie 9 zgłoszonych zadań, znalazło się na Liście pozytywnie zweryfikowanych projektów. Przedstawia się ona następująco : 

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaborowo
  Wnioskodawca: Krzysztof Sójka
 2. Strefa gier podwórkowych przy SP w Książu Wlkp.
  Wnioskodawcy : Anna Krępulec, Marek Mostowski
 3. Zielony zakątek rekreacyjno- wypoczynkowo-edukacyjny
  Wnioskodawca: Marek Józiak
 4. AED dla OSP – zakup defibrylatora gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców
  Wnioskodawca: Wojciech Kubala
 5. Ogrodzenie boiska w Kołacinie
  Wnioskodawca: Bogumiła Skiera
 6. Park rozrywki Konarzyc
  Wnioskodawca: Dorota Przybył
 7. Park Street Workout w Książu Wlkp.
  Wnioskodawca: Patryk Musielak
 8. Festiwal Rockowy Książ Rock Zone
  Wnioskodawca: Michał Zakrzewski
 9. Drugie życie plaży w Jarosławkach- zakup wyposażenia
  Wnioskodawca: Mariola Kaźmierczak

Żadne ze zgłoszonych zadań nie zostało odrzucone i dlatego wszystkie znajdą się na Karcie do głosowania. O tym, w jakiej kolejności dowiedzą się Państwo w trakcie dzisiejszego losowania (poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r.), sala sesyjna- pokój nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. o godz. 15:00, na które serdecznie zapraszamy.