Aktualności

08.03.2017

Sezon sportowy 2017 – czas start!

Upowszechnianie aktywności fizycznej oraz popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia, dlatego miło nam poinformować, iż w Gminie Książ Wlkp. oficjalnie rozpoczął się sezon sportowy 2017.

Z dniem 1 marca ruszyła kolejna edycja wyjazdów na basen, które zorganizowane zostały w ramach Programu Umiem Pływać 2017. Program powszechnej nauki pływania zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych na basenie, a jego głównym celem jest nabycie podstawowych umiejętności pływania, jak również rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej. Umiem Pływać skierowany został do uczniów klas III szkół podstawowych. W bieżącym roku programem tym objętych zostało 90 uczniów z Gminy Książ Wlkp., tj. o połowę więcej niż w roku ubiegłym! Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z 20 godzin lekcyjnych zajęć na pływalni Aquapark Jarocin pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Partnerem wiodącym Projektu jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, a jego finansowanie leży po stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki i Gminy Książ Wlkp.

Tradycyjnie w miesiącu marcu rozpoczęły się również zajęcia na Orliku. Harmonogram oraz aktualne informacje dotyczące zajęć prowadzonych na ksiąskim boisku przed dwóch Animatorów (Waldemara Józiaka i Mariusza Wachowiaka) znajdują Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011793702134&fref=ts. Zajęcia współfinansowane są w ramach Projektu Lokalny Animator Sportu przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku oraz Gminę Książ Wlkp.

Ponadto od stycznia w ksiąskich szkołach trwa wiosenna edycja Programu Szkolny Klub Sportowy SKS, w którym udział biorą uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Książu Wlkp. oraz Zespołu Szkół w Mchach. Ideą Programu jest umożliwienie podejmowania dodatkowej sprawności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. W ramach SKS- ów dwa razy w tygodniu prowadzone są systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Program SKS, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Książ Wlkp., realizuje Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”.