Aktualności

21.12.2018

Zakończono przebudowę ulicy Łąkowej w Książu Wlkp.!
Parking znów czynny!

Miło nam poinformować, że w czwartek 20 grudnia br. odbył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na przebudowie ksiąskiej ulicy Łąkowej wraz z utwardzeniem przyległego terenu. Jej zakończenie oznacza nie tylko poprawę bezpieczeństwa i warunków na drodze, ale także otwarcie na nowo zlokalizowanego w tamtej części miasta miejsca postojowego dla aut i innych pojazdów.

Roboty inwestycyjne zrealizowała Firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z Książa Wlkp., a ich całkowita wartość wyniosła 346 343,40 zł brutto. W ramach tej kwoty na odcinku o dł. 99m:

  • wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 450 m2, podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20cm, pomocniczą warstwę podbudowy z kruszywa związanego cementem gr. 15cm;
  • utwardzono teren o powierzchni 950 m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej, na podbudowie z gruzu betonowego gr. 25cm, warstwie wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego gr. 7 cm,
  • odwodniono ulicę prowadząc kanały z rur PVC śr. 315mm - 119 m, śr. 250mm - 40m, studzienki rewizyjne 4szt. i studzienki wpustowe 4 szt.,
  • zamontowano bariery ochronne o dł. 20m

 W związku z zakończeniem przedmiotowych robót parking przy ulicy Łąkowej jest znów czynny.

Galeria