Aktualności

20.12.2018

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP CHWAŁKOWO KOŚCIELNE

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe
w Śremie w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy   złotych) został zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym turbowentylator PAVLIS A HARTMAN PH-VP 450. Wartość zakupionego sprzętu opiewa na kwotę 5000,00 zł. Nowy  sprzęt będzie służył druhom w akcjach ratowniczych w gdzie ich wykorzystanie będzie niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków oraz osobom potrzebującym pomocy.