Aktualności

25.09.2017

Komunikat dotyczący odbioru zaświadczeń o zameldowaniu po zmianie nazw ulic

W związku ze zmianą nazw ulic w miejscowości Książ Wlkp. uprzejmie przypominamy mieszkańcom ulic: Ignacego Krasickiego, ks. abp. Antoniego Baraniaka i Zacisznej, że w tutejszym Urzędzie (pok. nr 5), można odbierać zaświadczenia o zameldowaniu z aktualnym adresem. Odbioru zaświadczeń może dokonać pełnoletni członek rodziny dla wszystkich domowników, zamieszkujących z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.