Aktualności

01.03.2019

Ksiąska Rada obradowała w 14-osobowym składzie

Podczas ostatniej, VI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbyła się w poniedziałek, 25 lutego, oprócz standardowych punktów porządku obrad, pojawiła się pozycja dotycząca złożenia ślubowania przez nowo wybraną Radną w okręgu nr 2 - Panią Bogumiłę Marię Andrzejczak.

Zanim odczytana został rota i złożono ślubowanie, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Książu Wlkp., Pani Ewa Kujawska oraz jej Zastępca, Pani Zdzisława Wilak, wręczyły nowej Radnej Zaświadczenie o wyborze.  

Pani Bogumiła wyraziła wolę pracy w Komisji Społeczno - Gospodarczej oraz w Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Zasiądzie także w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na tę okoliczność dokonano stosownych zmian w uchwałach Rady, które zostały podjęte na ostatniej sesji.

Od momentu, kiedy organ stanowiący ma nową Radną, ksiąska Rada liczy 14 osób. Do pełnego ustawowego składu, brakuje jeszcze jednej osoby. Sytuacja rozwiąże się zapewne już niebawem, gdyż na niedzielę, 31 marca br. zarządzone zostały wybory uzupełniające.