Aktualności

20.06.2018

Ważny dzień dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

Miniona niedziela była niezwykle ważna dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. Obok intronizacji Króla Kurkowego AD. 2018 ksiąskie Bractwo obchodziło jubileusz 200-lecia założenia organizacji.

Uroczystość rozpoczęła się wymarszem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości po dotychczasowego Króla - Tobiasza Pelczyka. Pochodowi towarzyszyła Orkiestra Dęta OSP w Książu Wlkp. oraz grupa mażoretek. Uczestnicy przemarszu – bracia kurkowi, poczty sztandarowe, goście i mieszkańcy gminy - zebrali się na ksiąskim rynku, na którym odbyła się oficjalna część brackiej uroczystości. Głównym jej punktem było przekazanie insygniów królewskich przez panującego w 2017r. Króla, nowemu Królowi, którym został Komendant Bractwa - Mariusz Wojciechowski. Wspomagać Króla w jego działalności będą V-ce Król Brat Michał Miętkiewicz oraz Rycerz Brat Łukasz Dembiński.

Zaproszeni goście nowopanującemu Królowi złożyli gratulacje i przekazali kwiaty a wszyscy zebrani  odśpiewali tradycyjne „Sto lat”. Na cześć nowej Rady Królewskiej oddano salwę armatnią.

Druga część tegorocznych obchodów związana była z jubileuszem 200-lecia utworzenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu Wlkp., którego historia sięga 1818r. Z tej okazji, w przestrzeni miejskiej ksiąskiego Rynku, umieszczona został wystawa historyczna opisująca działalność bractwa na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Brat Bohdan Kaczmarek przedstawił niezwykły rys historyczny działalności bractw kurkowych zarówno w Europie, jak i w Polsce. Zaproszeni gości, wyrażając swoje uznanie, składali na ręce  Starszego Bractwa Romana Pelczyka,  kwiaty i okolicznościowe upominki.  Dla uczczenia tak ważnej rocznicy w niebo wypuszczonych zostało 200 kolorowych balonów, z których każdy symbolizował 1 rok działalności brackiej, i jednoczenie był podziękowaniem, dla tych, którzy przez 200 lat działali na rzecz Bractwa i lokalnej społeczności. 

Wyrażając cześć i szanując pamięć braci kurkowych rozstrzelanych w 1939r. przybyłe na Rynek delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym te dramatyczne chwile.

Po zakończeniu uroczystości na Placu Kosynierów, członkowie ksiąskiego Bractwa oraz zaproszeni goście udali się na turniej strzelecki do Dolska. 

Galeria