Aktualności

02.01.2018

Komunikat o sytuacji hydrologicznej
na terenie Gminy Książ Wlkp.
(stan na dzień 02.01.2018)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. informuje, że wysokość lustra wody rzeki Warty przepływającej przez Gminę Książ Wlkp. nie zmieniła się od poprzedniego pomiaru (28.12.2017r.). Na chwilę obecną wodomierz w Śremie wskazuje nadal przekroczenie stanu ostrzegawczego o 8 cm. Sytuacja ta spowodowana jest regulacją poziomu wody w zbiorniku Jeziorsko. W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją sytuacja ta może ulec zmianie, ponieważ na zbiorniku zwiększono zrzut wody. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować.