Aktualności

14.09.2017

Nowy rok szkolny – nowe projekty – nowe możliwości

„Z pewnością nowy - 2017/2018 - rok szkolny będzie inny niż poprzednie. Jego wyjątkowość nie dotyczy li tylko dnia inauguracji – choć rzeczywiście było nieco inaczej niż miało to miejsce do tej pory. Zwykle początek szkoły po wakacjach przypadał na 1 września. To natomiast, co szczególnie odróżnia rok 2017/2018 od wcześniejszych lat szkolnych, to przede wszystkim wdrażanie przyjętej przez rząd, reformy systemu edukacji”. Tymi słowami Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak zwróciła się do przybyłych na inaugurację roku szkolnego, uczniów, nauczycieli, rodziców.

W swoim wystąpieniu podkreśliła także, że choć działania zmierzające do wprowadzenia reformy podejmowane były już od początku roku kalendarzowego, to tak naprawdę aż do momentu rozpoczęcia zajęć, miały one jedynie formę dokumentu czy procedury. W odpowiednim czasie wspólnie z dyrektorami, gminny samorząd przygotowywał wymagane akty prawne, razem z Radnymi - podejmował konieczne uchwały. Ale z początkiem września, reforma trafiła już pod szkolne dachy. W praktyce oznacza to, iż w miejsce sześcioletnich szkół podstawowych funkcjonować będą ośmioletnie. Stopniowemu wygaszaniu ulegają natomiast gimnazja – proces ten potrwa do roku 2019. Póki co, klasy dotychczasowego gimnazjum - tak jest w przypadku Gminy Książ Wlkp. - włączone zostały do szkół podstawowych. Z kolei absolwenci klas szóstych z roku 2016/2017, stali się uczniami klas siódmych. I to oni zapewne najbardziej doświadczą edukacyjnej zmiany. Z pewnością też – podobnie jak ich rodzice – czują pewne obawy. Ale trzeba mieć nadzieję, iż nauczeni doświadczeniem i zawodową koniecznością dostosowywania się do wprowadzanych zmian w oświacie, nauczyciele, przeprowadzą ich przez ten niełatwy edukacyjnie czas i z sukcesem poprowadzą ku ósmej klasie.

Ten - rozpoczęty 4 września - rok szkolny będzie w Gminie Książ Wlkp. wyjątkowy także z innego powodu. Otóż, lokalny samorząd w partnerstwie z Firmą MAŁY INŻYNIER realizował będzie - współfinansowany ze środków EFS - dwuletni projekt pn. Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp. Tytułowa skarbnica oznacza prowadzenie na terenie gminnych szkół różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, służących rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów, m.in. z robotyki, programowania czy przedsiębiorczości. W ramach projektu jego uczestnicy będą mogli także poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zdolności matematyczne czy językowe. W okresie wakacyjnym organizowane będą półkolonie! Zarówno pierwsze, jak i drugie propozycje zdecydowanie wzbogacą ofertę zajęć szkolnych i mają szansę stać się ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Ponadto oprócz zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu, szkoły otrzymają dodatkowe wyposażenie sal przedmiotowych. Nowe pomoce dydaktyczne przydadzą się z pewnością także podczas „zwykłych” lekcji.

W roku 2017/2018 w szkołach naszej Gminy kontynuowane będą zajęcia sportowe (z rządowego programu SKS) oraz kółka zainteresowań organizowane przez poszczególne jednostki. Dodatkowo w szkole w Machach, która znalazła się na liście dofinansowanych jednostek projektu Bezpieczna+, do końca roku przeprowadzone zostaną m.in. warsztaty teatralne.

Propozycja ciekawych szkoleń przygotowana została także dla nauczycieli. Dzięki uczestnictwu w projektach, pedagodzy będą mieli możliwość poznania nowoczesnych i zarazem atrakcyjnych formie metod prowadzenia zajęć z uczniami. Tym samym na udziale w projektach skorzystają wszyscy. Nowy rok szkolny ma szansę być zatem doskonałą okazją do realizacji wielu nowych, pasjonujących przedsięwzięć a przy tym stać się - trwającą 10 miesięcy - wspaniałą przygodą : )

Galeria