Aktualności

11.04.2017

Jak zapobiegać ptasiej grypie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie apeluje o ścisłe przestrzeganie obowiązków wymienionych w obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2017 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

Powyższe ma na celu wyeliminowanie możliwość przeniknięcia wirusa ptasiej grypy od ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach i fermach.

Każda osoba utrzymująca drób w chowie przyzagrodowym jest zobowiązana do prowadzenia „Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu”.

Zakazy i nakazy ujęte w rozporządzeniu znajdują się w załączonych plikach.