Aktualności

26.03.2019

Uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 10 (Mchy) w niedzielę, 31 marca 2019 r.

W związku z zrzeczeniem się mandatu radnego Marka Celki, wybranego do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu wyborczym nr 10 (Mchy) w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października ubiegłego roku, Komisarz Wyborczy w Koninie II Postanowieniem z dnia 7  stycznia 2019 r., stwierdził wygaśniecie mandatu radnego. W następstwie wydanego Postanowienia, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 10, wyznaczając jednocześnie datę wyborów - na dzień 31 marca 2019 r. Tym samym już w najbliższą niedzielę do urn wyborczych może pójść 517 upoważnionych mieszkańców Mchów, by zagłosować na jednego spośród dwóch zgłoszonych kandydatów. Są nimi:

  • Jacek Mądry – zgłoszony przez KWW TEOFIL MARCINIAK
  • Tomasz Bartkowiak – zgłoszony przez KWW TOMASZA BARTKOWIAKA

Wszelkie informacje dotyczące realizacji czynności wynikających z Kalendarza wyborczego do wyborów uzupełniających, dostępne będą na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp., w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu, w zakładce WYBORY/ REFERENDUM → Wybory uzupełniające do RM 2019.