Aktualności

20.02.2019

Ministerstwo zapowiada przerwę techniczną w obsłudze dowodów osobistych!!!

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne, w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W celu zminimalizowania ewentualnych, związanych z tym niedogodności – zarówno po stronie urzędów, jak i obywateli – ministerstwo przygotowało niezbędne informacje i wskazówki dotyczące działania w tym okresie systemu obsługującego dowody osobiste.

Ważne informacje:

  • W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód obywatele mogą składać maksymalnie do godz. 11.30, aby urzędy miały czas na wprowadzenie danych do systemu.
  • W środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona będzie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca. Wszystko po to, by urzędy miały czas na sprawną obsługę wniosków, które wpłynęły przed tym terminem. W szczególności chodzi o wnioski wymagające koniecznych uzupełnień.
  • Wnioski złożone przez Internet będą obsługiwane w pierwszej kolejności, by wyeliminować sytuację, w której obywatel – z uwagi na np. dołączenie zdjęcia niespełniającego wymagań – będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku po 4 marca.

WAŻNE!

Po 4 marca nie będzie możliwości spersonalizowania dowodu na bazie wniosku złożonego do 1 marca. W takiej sytuacji – obywatel będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku.

W razie wystąpienia sytuacji, w której nie będzie możliwe wysłanie wniosku do personalizacji przed godz. 12.00 w piątek, obywatel będzie zmuszony złożyć ponowny wniosek po 4 marca.