Aktualności

26.03.2018

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informujemy, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2018, ogłoszony Zarządzeniem Nr 6/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 stycznia 2018 r.

23.03.2018

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.

W dniu 20 marca, obchodzi się Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustanej, dlatego też w Szkole Podstawowej w Mchach uczniowie spotkali się ze stomatologiem, który przypominał o dobrych nawykach dotyczących higieny jamy.

23.03.2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II kwartał 2018 r.

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II kwartał 2018 r. w załączeniu. Przypominamy o wystawieniu pojemników i worków w dniu wywozu przed posesję w miejsce widoczne dla brygady wywozowej do godziny 7:00 rano.

16.03.2018

Indywidualne numery kont
do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami

W ślad za indywidualnymi numerami kont podatnika, tut. Urząd wprowadza system nadawania indywidualnych numerów kont do dokonywania opłat za zagospodarowanie odpadami. Ma on na celu nie tylko usprawnienie procesu ewidencji wpłat, ale także bieżący monitoring stanu rachunku i ewentualnych zaległości. W związku z powyższym, począwszy od 8 marca br. do osób, które złożyły deklaracje śmieciowe, wysyłane są zawiadomienia dotyczące przypisanego indywidualnego numeru konta.

16.03.2018

Kontrole w zakresie gospodarowania wodami deszczowymi na terenie nieruchomości

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w najbliższym czasie rozpoczną się kontrole gospodarowania wodami deszczowymi na terenie nieruchomości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem nielegalnego odprowadzania wód drenażowych i deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej