Aktualności

21.11.2019

Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków

Informuje, iż Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 12/2019,13/2019 oraz 15/2019);
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 14/2019);
  • Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 16/2019 oraz 17/2019);
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 18/2019).

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl  zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.11.2019 r. do 10.12.2019 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).