Aktualności

04.11.2019

Konkurs Barwy Wolontariatu 2019 – zgłoś swojego kandydata!

W imieniu organizatorów - Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego – serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i wolontariuszy do udziału w konkursie  BARWY WOLONTARIATU 2019.

W ramach tegorocznego konkursu można zgłaszać kandydatury w 5 kategoriach:

1) Wolontariusz roku

2) Wolontariat rodzinny

3) Wolontariat szkolny

4) Wolontariat senioralny

5) Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne, korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

Kandydatów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanych osób/grup/organizacji/instytucji, ukazujący ich działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2019 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej Gali Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza połączonej w tym roku z obchodami 25-lecia WRK, która odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.wolontariuszroku.wrk.org.pl