Aktualności

02.08.2019

Informacja dotycząca opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że od 1 sierpnia br. ulega zmianie Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. Nowe zasady krótkotrwałego udostępniania funkcjonujących na terenie naszej Gminy świetlic, a także stawki opłat za korzystanie z ich pomieszczeń, określone zostały w Zarządzeniu Nr 131/2019 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 lipca 2019 r.

Poniżej publikujemy Państwu treść ww. dokumentu oraz wszystkich jego załączników, stanowiących integralną część nowego Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się.

  • Zarządzenie nr 131/2019
  • Wykaz świetlic środowiskowych na terenie Gminy Książ Wlkp. – załącznik nr 1
  • Wysokość opłat za krótkotrwałe udostępnianie świetlic wiejskich – załącznik nr 2
  • Umowa krótkotrwałego udostępnienia świetlicy wiejskiej – załącznik nr
  • Wniosek o krótkotrwałe udostępnienie świetlicy wiejskiej – załącznik nr 4
  • Protokół zdawczo-odbiorczy – załącznik nr 5

Protokół odbioru udostępnionej świetlicy wiejskiej.