Aktualności

01.08.2019

W ksiąskim Budżecie Obywatelskim na 2020 rok zgłoszono 9 projektów!

W tegorocznej, IV edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego, w wyznaczonym w harmonogramie terminie, zgłoszono aż 9 przedsięwzięć! To znacznie więcej niż w konsultacjach ubiegłorocznych. Zdecydowana większość złożonych zadań dotyczy budowy nowych bądź rozbudowy istniejących już stref rekreacji. Dwa projekty służyć mają poprawie bezpieczeństwa, a jeden - upamiętnieniu osoby Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Po przejściu pozytywnej weryfikacji, na realizację w 2020 roku, szansę mają:

  • „Strefa gier podwórkowych przy SP w Książu Wlkp.” - projekt, który opiewa na kwotę blisko 40 tys. zł dotyczy zagospodarowania przestrzeni boiska szkolnego, a dokładnie jego asfaltowej części poprzez wykonanie na niej, podwórkowej strefy zabawy i rekreacji;
  • „Bezpieczni strażacy = bezpieczna Gmina Książ Wlkp.” - doposażenie jednostek OSP w indywidualną specjalną odzież ochronną”; zgłaszając tak nazwany projekt  OSP zaplanowało zakup za kwotę 50 tys. zł, 32 kompletów specjalnego umundurowania dla strażaków- ochotników ze wszystkich OSP Gminy Książ Wlkp.;
  • „Budowa Parku typu Street Workout” za blisko 50 tys. zł; projekt ma w zamyśle stworzenie w Książu Wlkp. strefy wyposażonej w urządzenia siłowe;
  • „Utwardzenie terenu gminnego kostką brukową przed remizą strażacką w Mchach - zgłoszone zadanie za równe 50 tys. zł polegać ma na położeniu nowej nawierzchni z przodu przed strażnicą, w części której mieści się również sala gimnastyczna miejscowej szkoły;
  • „Fitness - do trzech razy sztuka …”; wnioskodawca projektu proponuje za 50 tys. zł wyposażyć teren gminny przy szkole w Konarzycach, w urządzenia siłowe i elementy malej architektury;
  • Akcja - „Płotu” Renowacja - za równe 50 tys. zł społeczność Chwałkowa Kościelnego - już po raz drugi - zamierza wymienić przy jednym ze szkolnych budynków, dotychczasowe ogrodzenie;
  • „Rowerowy Baraniak” - nietuzinkowy projekt o nietuzinkowej nazwie, który polegać ma na przygotowaniu trasy rowerowej z questem włącznie, śladami ks. abpa Antoniego Baraniaka; wartość zadania oszacowano na kwotę 19 tys. zł;
  • „Bajkowy ogród zabaw” ma powstać przy ksiąskim przedszkolu; jak z samego tytułu wynika chodzi o stworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu i rozwijania aktywności fizycznej dzieci, ale także o wytyczenie strefy do realizacji zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu; wartość inwestycji opiewa na prawie 50 tys. zł;
  • „Siłownia zewnętrzna, doposażenie boiska do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw w Chrząstowie” - jak sama nazwa projektu wskazuje chrząstowska społeczność zamierza wyposażyć teren gminny w urządzenia siłowe oraz doposażyć - znajdujące się w sąsiedztwie - boisko sportowe; wartość projektu wyceniono na prawie 50 tys. zł.

Wszystkie złożone w tym roku formularze będą przez najbliższy miesiąc poddane procedurze weryfikacyjnej. Pod koniec sierpnia przeprowadzone zostanie natomiast losowanie numerów na Karcie do głosowania, aby już z początkiem września, rozpocząć kolejny i jednocześnie najważniejszy etap obywatelskich konsultacji - głosowanie.