Aktualności

02.07.2019

Wybory do Izb Rolniczych

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zarządziła na niedzielę, 28 lipca 2019 r. wybory do Izb Rolniczych w całym kraju.

W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., w sali konferencyjnej (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu udostępnione są do wglądu spisy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu. Natomiast najpóźniej do dnia 5 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej do komisji okręgowych.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o izbach rolniczych możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów w wyborach do walnego zgromadzenia Izb Rolniczych mają osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w nich wkłady gruntowe.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Izb Rolniczych – w załączeniu do niniejszej informacji.