Aktualności

11.03.2019

Konkursy na dyrektorów szkół podstawowych

Burmistrz Książa Wlkp. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:  Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w  Mchach  i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym. Oferty należy składać w terminie do 25 marca br. do godz. 16.00  na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a,
 63-130 Książ Wlkp. w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 1. 

Stosowne ogłoszenia i zarządzenia znajdują się w załącznikach.