Aktualności

05.08.2018

Wakacyjne budowy i remonty dróg

Co roku dokładamy wszelkich starań, aby poprzez wykonywane inwestycje zapewnić rozwój naszej małej gminy i to, by mieszkańcom żyło się w niej lepiej i wygodniej. Nie inaczej jest i w roku bieżącym, w którym na zadania inwestycyjne zabezpieczono środki finansowe w wysokości blisko 5 500 000 zł, z czego na same tylko drogi i towarzyszącą im infrastrukturę – niemalże 3 200 000 zł.

Jeśli chodzi o te ostatnie, to z pewnością okres wakacyjny - z racji warunków pogodowych - jest najbardziej inwestycyjno-drogowym czasem w ciągu całych 12 miesięcy. Na terenie naszej Gminy realizowanych jest obecnie sporo „komunikacyjnych” zadań. Właśnie zakończono prace związane z przebudową drogi wraz z chodnikiem w Zaborowie. Również w Mchach przebudowana została nawierzchnia drogi powiatowej nr 4087P. Była to inwestycja, którą przy wsparciu finansowym Gminy Książ Wlkp. w wysokości 200 000 zł, realizował Powiat Śremski. Podobnie sprawa wygląda na odcinku drogi powiatowej nr 4070P Jarosławki - Konarskie. Tam również inwestorem jest Powiat i tam także Gmina Książ Wlkp. dofinansowuje 200 000 zł. Wykonawca zadania został już wyłoniony, a zatem i inwestycja rozpocznie się niebawem.

Kolejną - tym razem gminną - drogą, której stan w najbliższym czasie zdecydowanie się poprawi, będzie półkilometrowy odcinek ul. Akacjowej w Konarzycach. To już druga po ul. Długiej - wykonanej w ramach marszałkowskiego programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - inwestycja drogowa w tej miejscowości. Niebawem także rozpocznie się remont 700m odcinka drogi w Świączyniu. Z wyłonionym wykonawcą tegoż zadania w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa.

Ogłoszony został także przetarg na przebudowę ulic gen. J. Wybickiego i Ks. Abp.A. Baraniaka w Książu Wlkp. Termin na składanie ofert zainteresowane firmy mają do 8 sierpnia, a zatem spodziewamy się, że i ta inwestycja rozpocznie się w niedługim czasie. Spośród innych zadań w zakresie dróg gminnych, które zaplanowane zostały jeszcze na ten rok, wymienić należy przebudowę drogi w Łężku oraz jednej z ulic w mieście - Łąkowej.

Także samorząd Województwa Wielkopolskiego zaplanował drogową inwestycję w naszej Gminie. W ramach przebudowy drogi nr 436, na ponad 300-metrowym odcinku Książ Wlkp. - Radoszkowo Drugie, zostanie zbudowany chodnik. Tym samym ten jakże ruchliwy i niebezpieczny - zwłaszcza dla pieszych - fragment drogi wojewódzkiej, stanie się zdecydowanie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla wszystkich jego użytkowników. Termin realizacji, jaki na to zadanie zaplanował Zarząd Dróg Wojewódzkich, upływa z końcem października br.

Powyższe dane pokazują, że w tym roku powstanie sporo nowych ciągów komunikacyjnych. Ale nie tylko. Corocznie bowiem niezależnie od nowych inwestycji na bieżąco i w ramach posiadanych środków wykonywane są remonty i profilowania najbardziej wymagających odcinków dróg gminnych. Dla ksiąskiego samorządu inwestycje drogowe stanowią bowiem priorytet jego funkcjonowania. I nie może być inaczej skoro podejmowane działania z jednej strony wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - kierowców i pieszych, z drugiej natomiast - poprawiają estetykę miejscowości oraz często też regulują stosunki melioracyjnych terenów, wzdłuż których przebiegają.

Galeria